Начало Новини ПОКАНА за провеждане на пресконференция по проект BG16RFOP002-3.004-0113-C01 „Внедряване на комплексно иновативно тех

Новини

ПОКАНА За провеждане на пресконференция по проект BG16RFOP002-3.004-0113-C01 „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“

"Антарес" ООД Ви кани на пресконференция за представяне на постигнатите резултати при изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0113-C01 „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“, който дружеството изпълнява по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Форма на провеждане: он-лайн чрез платформата Zoom

Дата и час: 19 октомври 2021 г. (вторник), 11:30 ч.

Линк за участие: https://us05web.zoom.us/j/84600972267?pwd=ejlQd0lsZFE1YTJnQThtM2VBRVJ1Zz09

Meeting ID: 846 0097 2267; Passcode: cG8k12

 

За допълнителна информация:

E-mail адрес: contact@antares.bg

Тел.: +359 (82) 84-19-85