Контакти

Данните от контактната форма се събират, за да може екипът ни да се свърже с Вас и да Ви окаже съдействие. Моля, прочетете нашата "Политика за поверителност", за да разберете как опазваме и управляваме личната информация, която ни предоставяте.
captcha Нов код

  • 7013 Русе, бул. Липник 135
  • 43.854314, 26.005102
  • +359 (82) 84-19-85
  • contact@antares.bg