Новини

Антарес ООД се приведе в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008

Отчитайки положителните резултати след внедряването на система за управление на качеството още през 2002 г., ръководството на Антарес ООД ежегодно планира средства за развитие и подобрение на системата.

Логична стъпка в тази посока е привеждането на фирмената СУК в съответствие с най-новите ISO стандарти. След разработването на документите и практиките, отразяващи актуалните изискванията на стандарта, в края на месец ноември дружеството успешно премина одит, който потвърждава съответствието на фирмената СУК с БДС EN ISO 9001:2008.

Основна мисия и ангажимент на Антарес ООД е да осигури гарантирано, постоянно и безкомпромисно качество на всички произвеждани продукти.