Начало Новини Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на

Новини

Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-3.004-0113 „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

На 20.02.2020 г. между „Антарес“ ООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството №  BG16RFOP002-3.004-0113 „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Общата стойност на проекта е 1 400 480,00 лв., от които 833 285,60 лв. европейско и 147 050,40 лв. национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е свързана с устойчивото повишаване на конкурентоспособността на „Антарес“ ООД, като трите специфични цели на проекта са: 1) Внедряване на комплексна процесова иновация в производството на инструменти за боядисване; 2) Повишаване на ресурсната ефективност на производствената дейност; и 3) Повишаване на производствения капацитет на дружеството.

 

Във връзка с плановете си за повишаване на ресурсната си ефективност и разширяване на производствения си капацитет, „Антарес“ ООД планира като част от настоящия проект да внедри процесова иновация в производството на валяци за боядисване, която е пилотна за България.

 

В рамките на проекта и за целите на внедряването на иновацията, "Антарес" ООД предвижда да изпълни следните дейности:

  • Извършване на измервания на показателите за емисии в отпадни води от акредитирана лаборатория (изпълнено преди подаването на проекта);
  • Извършване на одит за ресурсна ефективност (изпълнено преди подаването на проекта);
  • Доставка на шприц машини (8 бр.) с окомплектовка охлаждащ агрегат (1 бр.);
  • Доставка на термозалепващи машини (3 бр.), окомплектовани с автоматични финиширащи машини за валяци с функция за предварително обрязване (3бр.);
  • Компресор за сгъстен въздух (1 бр.); 
  • Провеждане на събитие за мултиплициране на резултатите от проекта;
  • Публикации в традиционни и дигитални медии за проекта;
  • Визуализация на проекта.

 

Иновативното комплексно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване, което "Антарес" ООД планира да внедри по настоящия проект, има като свой ефект намаляване на суровините за производство на единица продукт, намаляване на отпадъците на единица готова продукция, намаляване на използваната вода в производствения процес, елиминиране на използването на ОХВ по време на производството, както и увеличаване на експлоатационните качества на крайното изделие.

 

В производствено-технологичен план внедряването на новото оборудване ще доведе до повишаване на производствения капацитет и цялостно повишаване на ефективността на производствената дейност на дружеството.

 

С изпълнението на проекта „Антарес“ ООД ще подобри значително дейността си в технологично, икономическо и екологично отношение, което ще обезпечи устойчиво повишаване на конкурентоспособността му.