Начало Новини ПОКАНА за провеждане на информационен ден по проект BG16RFOP002-3.004-0113-C01 Внедряване на комплексно иновативно техн

Новини

ПОКАНА За провеждане на информационен ден по проект BG16RFOP002-3.004-0113-C01 Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“

"Антарес" ООД Ви кани на информационен ден за представяне на договор за безвъзмездна финансова помощ ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0113-C01 „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“, който дружеството изпълнява по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Форма на провеждане: он-лайн чрез платформата Zoom

Дата и час: 12 октомври 2021 г. (вторник), 11:30 ч.

Линк за участие: https://us05web.zoom.us/j/85170721637?pwd=aHZFS3RlTTkzd3RIRUlyVExYYkdVUT09

Meeting ID: 851 7072 1637; Passcode: KKE3yS

 

За допълнителна информация:

E-mail адрес: contact@antares.bg

Тел.: +359 (82) 84-19-85

Стефан Андреев, Управител