Новини

Антарес ООД сертифицира и внедри система за управление на качеството ISO 9001:2000

Отчитайки удовлетворяването на високите изисквания на клиентите като първостепенна задача, екипът на "Антарес" ООД непрестанно се стреми да осигури гарантирано и повишаващо се качество на продуктите, които дружеството произвежда. Логична стъпка в тази посока е сертифицирането и внедряването на Система за управление на качеството (СУК).

В началото на месец ноември фирмата успешно преминава одит, потвърждаващ съответствието ѝ с БДС EN ISO 9001:2000. ISO - сертификацията обезпечава подобряването на организацията и ефективността, намаляването на производствените отпадъци, повишаването на професионалната култура и  безкомпромисния контрол върху всеки процес и всеки произвеждан от "Антарес" ООД продукт.